Zadbaj o Naszą Gminę i Posprzątaj po Swoim Psie

Przypominamy właścicielom psów, iż zgodnie z Uchwałą nr LX/51/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo przyjętego uchwałą Nr XXXV/107/2012 Rady Gminy Kosakowo z dnia 5 grudnia 2012 roku, właściciel psa zobowiązany jest do sprzątania psich odchodów z klatek schodowych i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku, z chodników, ulic, trawników i innych terenów służących do użytku publicznego.

Ponadto zgodnie z § 35 Regulaminu właściciele psów obowiązani są do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu, przy czym dopuszcza się puszczanie psów luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób, pod warunkiem, że psy są w kagańcu i pod nadzorem właściciela.

Nie przestrzeganie powyższego obowiązku zgodnie z art. 145 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2015.1094 z dnia 2015.08.04) podlega karze grzywny do 500 zł.

Psie odchody to nie tylko problem porządku – przenoszą bakterie salmonelli, pierwotniaka, jaja tasiemca i inne larwy, to źródło paciorkowców i gronkowców. Kontakt z psimi odchodami grozi ryzykiem infekcji pasożytami przewodu pokarmowego. Są one przyczyną groźnych dla życia chorób odzwierzęcych takich jak: zapalenia mózgu, zapalenia opon mózgowych, toksokaroza czy bąblowica.

 

Jednocześnie informujemy mieszkańców, iż na wniosek p. sołtys Pierwoszyna zostały zakupione i zamontowane trzy dystrybutory do zbierania psich odchodów. Zachęcamy do korzystania.