Dla turystów

REZERWAT PRZYRODY „MECHELIŃSKIE ŁĄKI”

W bezpośrednim sąsiedztwie wsi znajduje się rezerwat przyrody „Mechelińskie Łąki”. Został on utworzony decyzją Wojewody Pomorskiego w 2000 r. Powierzchnia jego wynosi  113,47 ha. Położony jest na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w gminie Kosakowo, przyległy do Zatoki Puckiej. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie miejsc lęgowych i bytowanie cennych gatunków ptaków wodnych i błotnych, zbiorowisk szuwarowych i łąkowych oraz specyficznych siedlisk halofilnych i typowych dla nich warunków wodnych.
Wydmowa część rezerwatu była miejscem lęgów chronionych i rzadkich gatunków ptaków (m.in. rybitw: białoczelnej i rzecznej, ostrygojada, sieweczki: obrożnej i rzecznej). Na terenie rezerwatu znajduje się również jedno z ostatnich stanowisk lęgowych biegusa zmiennego w Polsce. W części chronionej gnieżdżą się nadal chronione gatunki ptaków – takie jak żuraw, bąk, wąsatka, kropiatka, błotniak stawowy.
Oprócz ptaków, rezerwat jest ostoją płazów bezkręgowych. Stwierdzono tu część krajowych gatunków, w tym wszystkie trzy ropuchy, na szczególną uwagę zasługuje obecność rzadkiej w Polsce ropuchy paskówki.

Do najcenniejszych gatunków flory występującej w rezerwacie należy mikołajek nadmorski i stanowiska słonorośli.
DWA JESIONY

Grupowy pomnik przyrody – dwa jesiony wyniosłe w obwodach 462 cm i 520 cm wiek około 250 lat. Wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w 1971 r. nr ew. 206.  W dniu 23 czerwca 2006 r. drzewom nadano imiona Świętopełek i Mściwoj.

ZAGRODA GRUNWALDA

W miejscowości zachowała się pochodząca prawdopodobnie z pierwszej połowy XIX w. zabytkowa zagroda Grunwalda z charakterystycznym ociosanym spadzistym dachem. Ten okazały dom należał do rodziny Borskich przypuszczalnie najstarszego rodu Mechelinek, którzy mieli przywilej osadników.  „Niektóre źródła podają, że Józef Borski był bogatym gburem, posiadał 52 ha ziemi, był sołtysem w 1843 r. i właścicielem szkuty „Augustine”. Rodzina ta była spokrewniona z rodziną Grunwaldów. Grunwaldowie byli następcami tego gospodarstwa. Do ich posiadłości należała ziemia „Mechelińskie łąki” i ziemia od klifu w kierunku Pierwoszyna.”
DĄB BERNARD

Drzewo gatunku dąb szypułkowy w obwodzie pnia 360 cm, wieku ok. 145 lat rośnie przy ul. Do Morza. W celu upamiętnienia postaci Bernarda Chrzanowskiego Uchwałą Rady Gminy Kosakowo nadono mu imię „Bernard”. Uroczyste nadanie imienia odbyło się 7 maja 2011 r.
Bernard Chrzanowski był podróżnikiem i krajoznawcą. Podczas jednej ze swych wędrówek, udając się do morza, jako miejsce odpoczynku wybrał głaz leżący w cieniu owego dębu. Stąd też wywodzi się nazwa ulicy, przy której rośnie Dąb Bernard.
KLIF
Jednym z symboli Mechelinek jest klif ciągnący się aż do Gdyni, na długości około 2 km. Jest to doskonały punkt widokowy. Dostrzec stąd można nie tylko sąsiednie miejscowości, ale również oddalone o około 10 km Mrzezino oraz Półwysep Helski. Malowniczo przedstawia się Zatoka Gdańska, Cypel Rewski (zw. Szpyrk), jak również rezerwat Beka znajdujący się między Rewą a Mrzezinem.
Klif w Mechelinkach jest miejscem spotkań lotniarzy, motolotniarzy oraz fanów zdalnie sterowanych modeli szybowców.
PRZYSTAŃ RYBACKA

Pomiędzy rezerwatem Mechelińskie Łąki a klifem znajduje się przystań z charakterystycznymi kutrami rybackimi. Mechelinki są największym portem rybackim w gminie Kosakowo. Zarejestrowanych jest tu 9 łodzi, które obecnie bazują na plaży. Jest to urokliwe miejsce, gdzie można sobie zrobić fajne zdjęcie i kupić rybkę prosto z kutra. Do końca 2012 r. ma zostać wybudowana nowoczesna przystań rybacka z zapleczem, mająca na celu poprawę warunków pracy tutejszych rybaków.