Przebudowa dróg

Urząd Gminy Kosakowo, Referat ds. Inwestycji informuje, iż na terenie gminy rozpoczęły się roboty polegające na przebudowach dróg. Wykonawcy robót zostali zobligowani do zabezpieczenia terenu prac, oznakowania terenu budowy, przejezdności dróg dla dojazdu mieszkańców i służb komunalnych, do utrzymywania stanu sanitarno-porządkowego na wymaganym poziomie oraz ograniczenia do minimum oddziaływania budowy na pobliskie otoczenie. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wyrozumiałość i cierpliwość oraz o parkowanie swoich aut na posesjach, co w znacznym stopniu ułatwi prowadzenie robót.

W razie pytań i wątpliwości prosimy i kontakt pod nr tel. 58 660-43-30 (w godzinach pracy urzędu).

Za spowodowane utrudnienia z góry przepraszamy.