Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo

Na stronie internetowej gminy w zakładce Dla mieszkańców/ Zarządzanie kryzysowe/  zamieszczony został Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Kosakowo.

Zarządzanie kryzysowe

Poniżej planu zamieszczony został zawarty w dokumencie wykaz alarmowych numerów telefonu, m.in. do osób odpowiedzialnych  za zarządzanie kryzysowe –w gminie i powiecie oraz jednostkach organizacyjnych  wspierających Urząd Gminy Kosakowo w zarządzaniu kryzysowym.

Plan określa zasady udziału administracji publicznej, samorządowej oraz służb, inspekcji i straży w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowania sił i środków na ewentualność ich wystąpienia oraz usuwania ich skutków.

Dokument stanowi materiał pomocniczy dla wójta Gminy Kosakowo, członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, radnych do prac w komisjach Rady Gminy Kosakowo oraz do planowania i realizacji przedsięwzięć niezbędnych w sytuacjach kryzysowych   w gminie.

Treści planu ułatwiają  wypracowanie właściwych decyzji przez wójta umożliwiają pełne wykorzystanie posiadanych zasobów oraz skoordynowanie działań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w reagowaniu na sytuacje kryzysowe.