Zaduszki Morskie w Rewie

Tradycyjnie na początku listopada w naszej Gminie kultywujemy pamięć o tych wszystkich ludziach morza, którzy już dopłynęli na drugi brzeg życia. Z tego też powodu szczególną oprawę mają Zaduszki Morskie w Rewie, organizowane przez Wójta Gminy Kosakowo Jerzego Włudzika oraz Proboszcza Parafii pw. Św. Rocha ks. kan. Stanisława Jarzembskiego – w niedzielę 2 listopada br. Serdecznie zapraszamy. Uwaga: prosimy zwrócić szczególną uwagę na harmonogram imprezy – w porównaniu z poprzednimi latami znajdą Państwo w programie istotne zmiany. 

Uroczystości rozpoczną się o godz. 11:30 Mszą Św. w Kościele pw. Św. Rocha w Rewie. Po Mszy Św. nastąpi przemarsz z Kościoła przez Rewę na Ogólnopolską Aleję Zasłużonych Ludzi Morza, gdzie o godz. 12:50 pod Krzyżem Morskim zostaną złożone kwiaty oraz zapalone znicze, a na wodach Zatoki Puckiej – symboliczny wieniec.