XXXII BIEG MAZURKA DĄBROWSKIEGO

Informujemy państwa o organizacji imprezy sportowo-patriotycznej adresowanej do dzieci i młodzieży pod nazwą „XXXII BIEG MAZURKA DĄBROWSKIEGO” przy Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, w dniu 28 września 2014r.

Impreza obok rywalizacji sportowej ma charakter edukacyjny, zawierający w sobie elementy patriotyzmu, olimpizmu i regionalizmu.

Źródło: Urząd Gminy Kosakowo