Tablica pamiątkowa pułkownika Stanisława Dąbka, dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża

23 października br. odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej pułkownika Stanisława Dąbka, dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża podczas kampanii wrześniowej 1939r., pośmiertnie awansowanego na stopień generała brygady. Tablicę odsłonił dowódca Centrum Operacji Morskich wiceadmirał Stanisław Zarychta, wójt gminy Kosakowo Jerzy Włudzik, prezes Krajowego Związku Piłsudczyków RP generał Związku Stanisław Władysław Śliwa oraz przewodniczący Rady Gminy Kosakowo Marcin Kopitzki. Na uroczystości obecni byli również m.in. zastępca komendanta Portu Wojennego w Gdyni kmdr por. Jarosław Wypijewski, prezes Polskiego Towarzystwa Nautologicznego prof. Daniel Duda, dyrekcja oraz uczniowie wraz z pocztami sztandarowymi szkół gminnych, członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oddz. Dębogórze-Kosakowo, dyrektor Puk PEKO Zdzisław Jaroni.

Uroczystość wpisała się w szereg działań kultywujących dziedzictwo historyczne naszych terenów. W miejscu poświęconym wszystkim bohaterom Obrony Kępy Oksywskiej odsłonięto tablicę pamiątkową dowódcy. Historia jest nauczycielką życia – dlatego tak ważna jest pamięć o wydarzeniach współtworzących naszą tożsamość narodową i lokalną. W 1939 roku działy się na tych terenach wydarzenia, które w pamięci zbiorowej Polaków, a zwłaszcza mieszkańców naszej Małej Ojczyzny, pozostaną na zawsze. Wydarzenia ukazujące tragedię wojny w każdej przestrzeni życia społecznego i osobistego, ale i bohaterstwo najdzielniejszych żołnierzy tej jednej z najkrwawszych batalii kampanii wrześniowej. Te wydarzenia pozostaną znamiennym symbolem bohaterstwa polskiego żołnierza, nieustępliwości Polaków w obronie wolności i prawa do samostanowienia we własnej ojczyźnie, dojrzewania i bytowania w przestrzeni poszanowania godności człowieka oraz polskiego dziedzictwa historyczno-kulturalnego.

Pułkownik Stanisław Dąbek już podczas I wojny światowej w 1914 roku powołany został do służby w piechocie cesarskiej i królewskiej Armii, następnie skierowano go do szkoły dla oficerów rezerwy. Wkrótce otrzymał stopień podporucznika i został wysłany na front. Podczas walk w Karpatach został ciężko ranny. Po rehabilitacji walczył we Włoszech do końca wojny. Pod koniec 1918r. zgłosił się do Wojska Polskiego. Wziął udział w wojnie z Ukraińcami i bolszewikami. Był kolejno dowódcą II batalionu 14 Pułku Piechoty oraz w 8 i 7 Pułku Piechoty Legionów.

W przededniu II wojny światowej pod koniec lipca 1939r. został wyznaczony dowódcą Morskiej Brygady Obrony Narodowej i Lądowej Obrony Wybrzeża. Podjął aktywne prace nad umocnieniem pozycji obronnych i wzmocnieniem uzbrojenia podległych mu jednostek. Podczas kampanii wrześniowej dowodził aktywnie całością sił lądowych zgromadzonych wokół Gdyni. Wobec przeważających sił Wehrmachtu i odcięcia wojsk polskich na Wybrzeżu od pozostałej części kraju, podjął decyzję o ewakuacji na Kępę Oksywską. Wieczorem 19 września 1939, w obliczu nieuchronnej klęski, odebrał sobie życie strzałem w głowę. Skromną uroczystość pogrzebową poprowadził ks. Władysław Miegoń – pierwszy kapelan Marynarki Wojennej. Stanisław Dąbek został pośmiertnie awansowany na stopień generała brygady. W 1957 roku na jego grobie na Cmentarzu Obrońców Wybrzeża w Redłowie została odsłonięta płyta nagrobna z wyrytymi słowami „Pokażę Wam jak Polak walczy i umiera”.

Pułkowniku Stanisławie Dąbku, w imieniu naszej lokalnej wspólnoty, wszystkich przeszłych i przyszłych pokoleń – składamy Tobie wyrazy naszej najgłębszej wdzięczności.