REKRUTACJA DO GIMNAZJUM W MOSTACH NA ROK SZKOLNY 2014/15

Składanie podań o przyjęcie do pierwszej klasy gimnazjum odbywa się w terminie od 3 marca do 30 maja 2014 r. Druk do pobrania w sekretariacie szkoły (jeszcze w Mostach) lub na stronie internetowej gmosty.eduupage.org w zakładce „rekrutacja”.

Planowane profile klas pierwszych: ogólny, językowo-matematyczny, usportowiony (żeglarski)

Do podania o przyjęcie należy dołączyć: oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginał zaświadczenia OKE, jedno zdjęcie do legitymacji, kartę zdrowia.

 Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły od 27 czerwca do 2 lipca 2014 r. do godziny 1200. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych nastąpi 4 lipca 2014 r.

Zatrudnienie w nowym Gimnazjum

W związku z licznymi pytaniami o pracę w charakterze nauczyciela, pracownika administracji, w nowo budowanym obiekcie gimnazjalnym, uprzejmie informujemy, że do ww. budynku zostanie przeniesione obecnie funkcjonujące Gimnazjum w Mostach razem z dotychczasową kadrą. Do roku 2016 funkcję dyrektora gimnazjum w nowym obiekcie nadal będzie pełnił obecny dyrektor Gimnazjum w Mostach Adam Pop.