IX Festiwal Piosenki Żołnierskiej

Wójt Gminy Kosakowo Jerzy Włudzik zaprasza do udziału w IX Festiwalu Piosenki Żołnierskiej Kosakowo 2015, który odbędzie się w dniach 19 – 20 września w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie (19 września od godz. 14:00 – Przesłuchania konkursowe, 20 września od godz. 16:00 – Koncert Galowy). Wypełnione Karty Zgłoszenia należy dostarczyć do Referatu Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Gminy Kosakowo w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2015 r. do godz. 16:00. Karty należy złożyć osobiście w siedzibie Referatu – Rewa, ul. Morska 56, 81-198 Kosakowo, wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: rkis@kosakowo.pl lub faksem na numer: 58 620 06 95. Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem Festiwalu.