DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

Dzień bez Samochodu to doskonała okazja, aby ekologicznie (rowerem lub marszem Nordic Walking) i wspólnie pokonać trasę z Rynku Miejskiego w Pucku do Parku Kulturowego „Osada Łowców Fok” w Rzucewie.

Program dnia wygląda następująco:
9:30 wymarsz sprzed IT w Pucku grupy z kijkami Nordic Walking
10:00-11:15 przejazd rowerowy
11:15-12:00 poczęstunek
12:00-13:00 spacer ścieżką archeologiczną z przewodnikiem
13:00-14:00 zawody zręcznościowe
14:00 powrót rowerami/pieszo.

Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: biuro@kaszubypolnocne.pl.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Mieczysław Struk Marszałek
Województwa Pomorskiego.