BEZPŁATNE SPOTKANIA INFORMACYJNE W PUCKU: „MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DLA OSÓB ZAMIERZAJĄCYCH ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ”

Spotkanie informacyjne w Pucku: „Możliwości wsparcia dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Pucku, Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku,  Powiatowym Centrum Informacyjnym w Wejherowie zapraszają na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z możliwościami wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej z uwzględnieniem instrumentów zwrotnych.

W programie spotkania m.in.

– źródła dofinansowania w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020,

– Fundusze pożyczkowe, pożyczki dla małych firm – Inicjatywa JEREMIE,

– omówienie przepisów PUP i zasad przyznawania dotacji,

– działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się 10 marca 2015 r.  (wtorek) w siedzibie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku,   ul. Kolejowa 7  (sala konferencyjna), w godz. 11:00 – 13:30.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest wcześniejsza rezerwacja miejsca pod numerem tel. 58 572 94 54 lub e-mail: punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl

Formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do dnia 09.03.2015r. w formie elektronicznej na ww. adres mailowy (wypełnienie formularza możliwe będzie również na spotkaniu).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

SPOTKANIE INFORMACYJNE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

 

Najbliższe spotkania z konsultantami LPI FE w Wejherowie, odbędzie się:

 

w PUCKU  – Starostwo Powiatowe w Pucku, ul. Orzeszkowej 5

  • 17.03.2015 – godz. 09.00-12.00,

Konsultanci LPI FE będą dyżurować w podanych wyżej godzinach. Nie prowadzimy zgłoszeń. Czekamy na wszystkich zainteresowanych tematyką Funduszy Europejskich.

 

Źródło: kosakowo.pl